Drożej za nowe pawilony na rozgrzebanym bazarze?

Autor: , Osiedle: Falenica Data: .

Na posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej w dniu 18 lutego br. omawiana była sprawa budowy bazaru w Falenicy. Temat ten ze strony inwestora, tj. Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer, referował Pan Bartłomiej Jabłoński.

Budowa bazaru w Falenicy podzielona została na 4 etapy. Pierwszy etap dotyczy budowy 21 pawilonów (od Trocinowej i Bystrzyckiej), drugi etap 14 pawilonów, trzeci etap 21 pawilonów, a ostatni, czwarty etap dotyczy 32 pawilonów. Na całość inwestycji przeznaczono 17 milionów 200 tysięcy złotych.

Prace budowlane pierwszego etapu zostały zakończone, trwa aktualnie odbiór prac. Na bieżąco usuwane są jeszcze drobne usterki. Do połowy marca br. planowane jest przekazanie pawilonów z tego etapu do użytkowania.

Realizacja drugiego etapu będzie trwała około 6-ciu miesięcy i planowana jest pomiędzy lipcem a grudniem br. Większość modułów dla tego etapu jest już gotowa w fabryce wykonawcy.

Realizacja trzeciego etapu planowana jest pomiędzy wrześniem a grudniem br. Etap czwarty również ma się zakończyć do do grudnia br.

Według oceny przedstawiciela Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer terminy te nie są realne i wymagane będzie wydłużenie prac, mimo iż wykonawca zapewnia o tym, że jest w stanie dotrzymać przewidzianego harmonogramu. Tu warto podkreślić, że aktualny harmonogram jest już wydłużony o około 5-6 miesięcy względem pierwotnego terminu wskutek początkowych problemów z projektem technicznym bazaru.

Na posiedzeniu komisji głos zabrali rownież kupcy. Głównym zastrzeżeniem przedstawicieli kupców jest wysokość czynszów w nowych pawilonach. Według nich nowe stawki są dwa razy wyższe niż aktualnie obowiązujące, a w dodatku nie zawierają opłat za wywóz śmieci, koszty ochrony. Wskazywano też na problem związany ze zróżnicowaniem stawek czynszu dla poszczególnych kupców, co wydaje się jednak naturalne z uwagi na zróżnicowanie poszczególnych pawilonów chociażby w kwestii ich lokalizacji.

Burmistrz Norbert Szczepański poinformował, że stawki te zostaną ponownie przeanalizowane, nie będą znacznie przewyższać kosztów ponoszonych na utrzymanie nowego bazaru i z pewnością będą dostosowane do wawerskich realiów.

Komisja Inwestycyjna zwróciła się do Zarządu Dzielnicy Wawer z prośbą o przeanalizowanie możliwości zmniejszenia nowych stawek czynszu na czas budowy bazaru.