SmogAnin Zły – czujnik smogu w Aninie uruchomiony!

Autor: , Osiedle: Anin Data: .

19 lutego br. przy udziale przedsta­wicieli Fundacji Kapitał Młodych, Zastępcy Burmistrza Dziel­nicy Wawer – p. Jacka Wiśnickiego oraz przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 218 w Warszawie, nastąpiło oficjal­ne uruchomienie czujnika smogu, zlokalizowanego w Aninie przy ul. Michała Kaj­ki 80/82. Od tej chwili dzięki bieżącemu monitorowaniu stanu jakości powietrza w naszym rejonie, każdy mieszkaniec może sprawdzić wyniki pomiarów poprzez stronę internetową (www.airly.eu/map), aplikację mobilną Airly czy przechodząc obok Szkoły Podstawowej nr 218 dzięki tablicy LED oraz diodzie na samym czuj­niku. Dzięki czujnikowi jesteś­my w stanie zebrać bieżące dane takie jak stężenia pyłów PM1, PM2.5, PM10 oraz podstawowe informa­cje, takie jak wilgotność powiet­rza, temperatura i ciśnienie. Dostarczenie mieszkańcom wiedzy odnośnie bieżącej jakości po­wie­t­rza w okolicy i prewencja zdrowotna jest głównym celem projektu  SmogAnin Zły prowadzone­go przez Fundację Kapitał Młodych. Od teraz każdy ma szansę do­wiedzieć się i zdecydować czy aktywności na zewnątrz są faktycznie dla nas i dla naszych bliskich korzystne – zdrowe. Dane na temat szkodliwości smogu są przerażające.

Chcąc uświadomić skalę tego problemu integralną częścią realizowanego projektu stała się tablica informacyjna znajdująca się nieopodal czujnika. Tablica została zawieszona przy furtce wej­ściowej do Szkoły Podstawowej nr 218. Zamieszczone na niej zostały informacje dotyczące źródeł emisji szkodliwych substancji, szkód jakie nam wyrządzają oraz jakie działania podejmuje m.st Warszawa a jakie podjąć możemy my – mieszkańcy w celu zredukowania stężeń szkodliwych substancji w powietrzu.

Wybierajmy częściej publiczne środki transportu, nie palmy w naszych domowych piecach materiałów, które nie są do tego przeznaczone, rozważmy wymianę starego pieca na nowy, ekologicz­ny (na wymianę można uzyskać dofinansowanie, więcej informacji w Urzędzie Dzielnicy Wawer), alarmujmy o podejrzanym dymie w okolicy. Nie pozwól, aby ktoś truł Ciebie i Twoją rodzinę. Wyrobienie dobrych indywidualnych nawyków odegra kluczową rolę do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dobry stan powietrza niezagrażający naszej społeczności.

Podsumowując projekt SmogAnin Zły chcielibyśmy podziękować Szko­le Podstawowej nr 218 za możliwość realizacji naszego pomysłu na terenie szkoły. Chcie­libyśmy również podziękować Urzędowi Dzielnicy Wawer za dobrą współpracę i poparcie lokalnej inicjatywy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Santander.