Zmiany w komunikacji miejskiej

10 czerwca odbyła się Komisja Inwestycyjna Rady Dzielnicy Wawer poświęcona przyszłości komunikacji zbiorowej w naszej dzielnicy. Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego – Pan Dobiesław Kadlof, Główny Specjalista do spraw Transportu Publicznego w Dziale Organizacji Przewozów, Pan Konrad Kietliński, Kierow­nik Sekcji Infrastruktury Przystankowej i Pan Krzysztof Lipnik specja­lista ds. Transportu Publicznego w Sekcji Eksploata­cji. Głównymi tematami dyskusji były stałe i okresowe zmiany w komunikacji miejskiej oraz planowane nowości w infrastrukturze przystankowej.

Jeszcze w lipcu tego roku może zmienić się trasa linii 305, która zostanie wydłużona o podjazd do Instytutu Kardiologii poprzez ulice: Czecha, Wierzchowskiego, Alpejską i Kajki oraz z drugiej stro­ny do pętli Międzylesie poprzez tunel, ulicę Żegańską i aleję Dzieci Polskich. Niestety zmiana trasy przy zachowaniu jednego autobusu na całą linię spowoduje, że autobusy będą pojawiać się na przystan­kach, nie co godzinę jak teraz, ale co godzinę i trzydzieści minut. Zapewne nie zachęci to pasażerów do licznego korzystania z takiej oferty. Oprócz zmian stałych od 1 lipca do 14 lipca po Wawrze będzie kursowała linia zastępcza ZS7 na trasie ze stacji Wawer do stacji Otwock oraz od 15 lipca do 23 lipca ze stacji Falenica do stacji Otwock. Według harmonogramu prac już w sierpniu na miesiąc zamknięty ma być wlot ulicy Borków w Trakt Lubelski.

W tym czasie według pana Krzysztofa Lipnika z Zarządu Transportu Miejskiego linia 219, kursująca obecnie ulicami Borków i Juhasów, pojedzie od ulicy Mrówczej ulicą bez nazwy, z powrotem ulicą Odeska, ulicą Patriotów, ulicą Panny Wodnej i ulicą Skalnicową do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Trakt Lubelski, gdzie będzie miała postój na przystanku Ośrodek Szkole­niowy. Jeśli pracę na odcinku od ulicy Borków do ulicy Zwoleńskiej przeciągną się na okres powakacyj­ny Zarząd Transportu Miejskiego rozważy uruchomienie linii szkolnej łączącej rejony ulicy Borków ze Szkołą Podstawową nr 109 na ulicy Przygodnej.

Jest także szansa na to, że na przełomie 2019 i 2020 roku poprawią się częstotliwości linii autobusowych w Wawrze. Nie­stety uwarunkowane będzie to liczbą odzyskanych autobusów po otwarciu metra na Targówku i Woli. Trwają tam teraz konsultacje społeczne, które zakończą się ostatecznym projektem zmian. Dopie­ro wtedy będzie wiadomo ile autobusów trafi między innymi do Wawra. Ważnym czynnikiem będzie też masowy lobbing za poprawą częstotliwości kursów linii autobusowych w naszej dzielnicy głównie ze strony Zarządu Dzielnicy i Radnych Dzielnicy oraz też samych mieszkańców. Pierwszym sygnałem, że dzielnica będzie walczyła o dodatkowe autobusy jest przyjęcie uchwały Komisji Inwestycyjnej, w której apeluje się do miasta o zwiększenie liczby autobusów do obsługi linii w Wawrze.

Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu była też komunikacja w osiedlu Aleksandrów. Przedstawiciel Rady Osie­dla Aleksandrów, Pan Jan Frelek, zaproponował układ dwóch linii z częstotliwością co 15 minut kursujących jedna do stacji w Falenicy, a druga do przystanku kolejowego Radość obsługujących ulice: Podkowy, Złotej Jesienni, Techniczną, Zagórzańską, Izbicką i planowaną ulicę KDL na północy osiedla. Linie zaczynałyby swoje kursy na pętli przy Południowej Obwodnicy Warszawy na rogu ulic Izbickiej i Przełęczy oraz z nowej pętli planowanej przy skrzyżowaniu ulic Wiązowskiej z Podkowy. W przypadku pierwszej pętli powstaje ona w ramach budowy obwodnicy, a druga pętla dostała niedawno decyzję o lokalizacji inwestycji (jeszcze nieprawomoc­ną). Wkrótce ZTM wystąpi o przyznanie środków na budowę nowego krańca autobusowego.

Ostatnim ważnym tematem omawianym na spotkaniu była sprawa wiat przystankowych. Nie­stety w tym roku w Wawrze posta­wione zostaną tylko trzy wiaty. Staną one na przystanku Zerzeń 02 w kierunku północnym oraz na przystankach Lebiodowa 01 i Trakt Lubelski Las 01 w kierunku południowym. Dopiero w kolejnym roku w ramach przebudowy ulicy Trakt Lubelski i rozbudowy Wału Miedzeszyńskiego postawione zostaną nowe wiaty na nowych przystankach.

Według ZTM-u komunikacja miejska poprawiana będzie stopniowo w ciągu najbliższych lat według założeń koncepcji z 2017 roku, która została przyjęta przez Radę Dzielnicy Wawer. Związane to będzie z realizacją nowych inwestycji drogowych i kolejowych, w tym otwarciem nowego mostu.