Powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Autor: , Osiedle: Międzylesie Sadul Data: . Otagowany jako: , , ,

Tuż przy granicy osiedla Sadul i osiedla Międzylesie, na miejskiej działce, pomiędzy ulicą Mrówczą i ulicą Patriotów (gdzie planowano kiedyś m.in. centrum kultury i dzielnicowy urząd), powstanie nowy obiekt, nazywany Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Budynek będzie w sobie łączył funkcję domu dziennego pobytu dla 30 seniorów, placówkę wsparcia dla ok. 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz żłobek dla 150 dzieci w wieku 1-3 lat (sześć oddziałów).

Seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnością i autyzmem będą mogli w ciągu 8 godzin dziennie skorzystać tutaj z szeroko pojętych aktywności, takich jak na przykład zajęcia treningowe przystosowujące do samodzielności, a także skorzystać z ciepłego posiłku.

Przestrzenie tej miejskiej placówki mają być jak najbardziej otwarte. Mają stanowić element integracji lokalnej społeczności i służyć nie tylko dla seniorów, ale także dla wolontariuszy, organizacji pozarządowych i innych.

Szacuje się, że z samej tylko przestrzeni domu dziennego pobytu i placówki wsparcia korzystać będzie mogło ok. 100 osób dziennie, a przypadku organizacji imprez nawet do 250 osób.

Do chwili obecnej powstał tzw. program funkcjonalno-użytkowy, a docelowy kształt obiektu ma być określony w drodze konkursu architektonicznego. Sama forma funkcjonowania obiektu ma być określona w ramach projektu rozpisanego na 3 lata – w pierwszym roku ma być określona forma dzialalności placówki, a kolejne lata będą służyły wdrożeniu tego wypracowanego programu.

Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Na realizację placówki zarezerwowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta nieco ponad 26 mln złotych (100 tys zł na rok bieżący zaopiniowała już pozytywnie Rada Dzielnicy Wawer, a całość ma na najbliższej sesji uchwalić Rada Warszawy). Kwota przeznaczona na tę inwestycję będzie rozpisana na lata 2020-2023. W roku 2021 ma być wydatkowane 3,5 mln zł, w roku 2022 – 10,5 mln zł, a w roku 2023 – 12,2 mln zł. Zadanie obejmuje nie tylko samą budowę budowę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, ale także jego wyposażenie. Środki pochodzą z programów branżowych Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

To niezwykle cenne, że taki ważny obiekt, szczególnie biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa, powstanie właśnie u nas. Do dopracowania jest jednak wiele szczegółów. Takim istotnym szczegółem jest chociażby rozwiązanie kwestii parkowania przy planowanym obiekcie. Bez realizacji podziemnego parkingu może być trudno o zapewnienie wystarczającej liczby miejsc parkingowych i sprawnej komunikacji w okolicy.

Niezwykle ważne jest przy tym to, że przyjęto formułę konkursu architektonicznego do wyłonienia końcowego projektu budowlanego. Formuła rywalizacji znacznie bowiem zwiększa prawdopodobieństwo powstania dobrego projektu.