Czekamy na drogi dla rowerów

W grudniu 2013 roku powstał obszerny raport pod nazwą „Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do 2020 roku”. Ten strategiczny dokument dawał nadzieje na budowę konkretnej infratruktury rowerowej w siedmioletniej perspektywie. Jeśli chodzi o Wawer w dokumencie uwzględniono cztery drogi dla rowerów:

  • po zachodniej stronie torów w ciągu ulic Wydawnicza – Szpotańskiego – Patriotów,
  • w ciągu ulic Płowiecka – Czecha,
  • w ul. Wał Miedzeszyński do granicy miasta,
  • w ul. Lucerny.

Plany zostały tylko planami, bo niestety, żadna z tych dróg rowerowych nie powstała w przewidywanym kształcie do dzisiaj (nie licząc wytyczonej drogi dla rowerów w ramach dróg serwisowych poszerzonego odcinka Wału Miedzeszyńskiego i węzła Południowej Obwodnicy Warszawy oraz remontu istniejącej drogi dla rowerów w Wydawniczej i Szpotańskiego).

Drogi rowerowe na terenie dzielnicy Wawer. Źródło: um.warszawa.pl


W ostatnim dniu minionego roku, czyli tak naprawdę w ostatnim dniu obowiązywania wspomnianego programu rozbudowy tras rowerowych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił zamówienie na wykonanie nowej koncepcji dla dróg rowerowych w Wawrze. Tym razem uwzględniono drogi dla rowerów wzdłuż obydwu nitek Patriotów oraz w ul. Lucerny. To zapewne dobra wiadomość, mimo iż nie jest to przetarg na budowę tych dróg, a zaledwie zamówienie kolejnej koncepcji ich realizacji. Do budowy rowerowerej infrastruktury jeszcze daleko, patrząc na tempo jej powstawania w naszej dzielnicy.

W ramach zamawianej koncepcji powstać ma dokumentacja podzielona na trzy części:

  • projekt dla ul. Patriotów -strona wschodnia, na odc. ul. Żegańska – granica miasta, z uzupełnieniem odcinka wzdłuż ul. Wydawniczej od ul. Sejmikowej do ul. II Poprzeczna i z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, wraz z jej oceną i ewentualną modernizacją.
  • projekt dla ul. Patriotów – strona zachodnia, na odc. ul. Makowska – granica miasta, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, wraz z jej oceną i ewentualną modernizacją.
  • projekt ul. Lucerny – na odc. Patriotów – Kadetów.

Wykonawca koncepcji będzie zobowiązany do wstępnego wyrysowania przebiegu dróg dla rowerów. To rzeczywiście wymaga wcześniejszego namysłu, bowiem na niektórych odcinkach wspomnianych ciągów komunikacyjnych będzie bardzo trudno drogę dla rowerów zmieścić w ramach istniejącego pasa drogowego. Z takimi sytuacjami mamy przykładowo do czynienia przy salonach samochodowych – tym przy Lucerny / Mrówczej i tym przy Patriotów w Radości. Bez pomysłu na docelową drogę dla rowerów zrealizowano też wschodni węzeł Patriotów nad Południową Obwodnicą Warszawy, gdzie droga dla rowerów urywa się na wysokości ul. Arniki, bez możliwości poprowadzenia jej dalej wzdłuż Patriotów. Z pewnością w tego typu miejscach potrzebne będzie poszerzenie pasa drogowego o dodatkowy teren.

Dla samej ulicy Lucerny oczywiście ciężko nie żałować tego, że nie wykonano docelowego pasa drogowego w ramach odtwarzania nawierzchni po budowie kanalizacji w tej ulicy. Czy naprawdę nie można tych działań koordynować w wieloletniej perspektywie?

11 stycznia br. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie otworzył oferty złożone w przetargu na przygotowanie koncepcji przebiegu drogi dla rowerów wzdłuż ulic Patriotów i Lucerny. Wykonaniem projektu zainteresowanych było 6 firm, a zaproponowane ceny wahają się od 146 370 zł do 322 081 zł. Co ciekawe, dwóch różnych wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, zadeklarowało dokładnie identyczną cenę. Prawo przewiduje w takiej sytuacji możliwość złożenia przez te firmy ofert dodatkowych na nową kwotę. Być może pozwoli to ostatecznie uzyskać jeszcze korzystniejszą cenę i rozstrzygnąć przetarg (ZDM planuje na to zadanie wydać póki co mniej niż 100 tysięcy złotych).

Termin realizacji koncepcji, przewidziany w opisie zamówienia, zakładając, że uda się wybrać ofertę, to 15 grudnia 2021 roku. Realizacja dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych, jak informuje ZDM, będzie uzależniona od posiadanych przez nich środków i nastąpi nie wcześniej niż w 2022-2023 roku. Pojeździmy, zobaczymy.