Bezpieczny sezon grzewczy

Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych. Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin. Aby bezpiecznie rozpocząć sezon grzewczy należy:
Sprawdzić stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych!

Zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym!

Sprawdzić drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny. Nie zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach!
Nie ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenką gazową!
Pamiętać o wymianie, bądź naprawie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, niesprawnych urządzeń grzewczych!

Strażackie ćwiczenia
W październiku w ramach zaplanowanego programu ćwiczeń, strażacy z OSP Radość w celu doskonalenia i utrwalania umiejętności strażackich przeprowadzali zajęcia z zakresy pożarów wewnętrznych. Podczas zajęć, zastęp strażaków-ratowników OSP miał za zadanie ugaszenia symulowanego pożaru wewnątrz zadymionego garażu. Strażacy przećwiczyli zarówno rozwinięcie armatury wodnej jak i stosowanie taktyk pożarniczych, komunikacji podczas akcji ratowniczo-gaśniczej oraz obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych. Kolejne jesienne ćwiczenia OSP będą związane z obsługą sprzętu ratownictwa technicznego, niezbędnego chociażby podczas wypadków drogowych. Cała ta działalność ma na celu podnoszenie zdolności bojowych i ratowniczych druhów OSP, aby jeszcze skuteczniej mogli nieść pomoc w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i mienia.

Strażacy OSP Radość podczas ćwiczeń w terenie
Strażacy OSP Radość podczas ćwiczeń w terenie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
OSP Radość wciąż rozbudowuję i rozwija sekcję Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić młodzież i dzieci zainteresowane działalnością straży pożarnej. Zajęcia prowadzone są przez strażaków-ratowników OSP. Jest to zarówno znakomite miejsce do nauki praktycznych umiejętności, jak również krzewienia w młodych ludziach patriotyzmu oraz etosu pracy, przyjaźni i honoru. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do śledzenia kolejnych artykułów gdzie będą podawane informacje o rekrutacji i zbiórkach. Osoby zainteresowane już teraz zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę na portalu społecznościowym facebook (www.facebook.com/ospradosc) lub mailowo pod adres ospradosc@wp.pl.