Kanalizacyjny marazm na Cylichowskiej

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

Już na wstępie tego tekstu przestrzegam, że próba zrozumienia podejścia miejskich urzędników do kanalizowania miasta kończy się zazwyczaj irytacją lub innym stanem rozdrażnienia (w każdym razie ja tak mam), a więc można jeszcze w tym momencie przerwać czytanie niniejszego artykułu, aby tego ewentualnie uniknąć i nie popsuć sobie pozostałej części dnia. Kontynuację lektury polecam jednak mieszkańcom ulicy Cylichowskiej lub Szafranów, bo to właśnie na przykładach tych ulic pokazuję jak władzom miasta nie zależy na zagospodarowywaniu ścieków
produkowanych w każdym przecież (od wiek wieków) wawerskim
gospodarstwie domowym.

W planach miejskiej spółki odpowiedzialnej za rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie Warszawy (MPWiK) ulica Cylichowska pojawiła się dopiero w 2014 roku, kiedy to założono, że na odcinku od Traktu Lubelskiego do Kwiatów Polskich kanalizacja powstanie w 2017 roku, a na pozostałym odcinku w roku 2019.

Rok później skanalizowanie całej Cylichowskiej planowane było juz na 2019 rok, ale tak naprawdę w ogóle nie przystąpiono do przygotowywania tej inwestycji. W 2015 roku spółka MPWiK zatwierdziła za to nową koncepcję rozwoju sieci kanalizacyjnej w tym rejonie stwierdzając jednocześnie, że terminy realizacji są w związku z tym niaktualne. Śmiem twierdzić, że skoro nikt palcem nie ruszył w kwestii przygotowania tych inwestycji to terminy tak czy siak były nieosiągalne. Dzięki powstałej koncepcji, oprócz tego, że można się było tym wykręcić w kwestii terminów, wiadomo było chociaż co dokładnie trzeba w tej Cylichowskiej wybudować. Przy okazji okazało się zatem, że kolektor wybudowany w ul. Trakt Lubelski ma zbyt małą średnicę odrzutu w kierunku Cylichowskiej i trzeba to przebudować podczas modernizacji tej ulicy.

W projekcie kolejnego planu inwestycyjnego na lata 2017-2025 zamiar budowy kanalizacji w Cylichowskiej przesunął się już na lata 2021-2023, a w planie na lata 2018-2025, uchwalonym w listopadzie 2017 roku, budowa tej kanalizacji widniała już w roku 2025. Żadnych przygotowań, chociażby związanych z procedurą uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane w trybie art. 124 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, przez cały ten czas jednak nie poczyniono.

Co zadziwiające, w aktualnym planie inwestycyjnym, sięgającym 2028 roku, budowy kanalizacji w Cylichowskiej na odcinku od Traktu Lubelskiego do okolic Motylkowej nie ma już w ogóle (od listopada 2021 roku czekam na odpowiedź na pisemne zapytanie o przyczyny tego stanu rzeczy). Ostał się tam tylko odcinek od Mrówczej do Cylichowskiej 53, który miałby zostać skanalizowany w latach 2026-2027, ale naturalnie proszę się do tych terminów też nie przywiązywać.
Podobnie rzecz się ma z ulicą Szafranów, która zgłaszana była do planów inwestycyjnych spółki MPWiK na prośbę mieszkańców. Okazuje się, bowiem, że w mieście stołecznym sama spółka odpowiedziałna za rozwój sieci kanalizacyjnej nie ma wiedzy na temat tego, gdzie ta sieć jest potrzebna i trzeba jej takie potrzeby precyzyjnie zgłaszać. Nie można jednak tego robić bezpośrednio, a tylko i wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Wawer, który to przekazuje tego typu wnioski do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Dopiero wtedy, po analizie zasadności realizacji zgłoszonego odcinka sieci kanalizacyjnej biuro to przekierowuje takie wnioski do MPWiK.

Pytanie o sam termin budowy kanalizacji w ulicy Cylichowskiej i ulicy Szafranów nie jest w chwili obecnej zatem najwłaściwsze, bo MPWiK nigdy nie potrafiło dotrzymać planowanych terminów. Bardziej zasadnym pytaniem jest to, czy miasto wykona wkrótce jakiekolwiek działania przygotowujące budowę kanalizacji w tych ulicach.

Światełkiem w tunelu jest pojawienie się zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego na lata 2022-2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wspomniane terminy nie są oczywiście realne, ale należy zakładać, że budowa ulicy zostanie skoordynowana z budową kanalizacji przez MPWiK. Zaraz po tym MPWiK najprawdopodobniej zacznie też myśleć o skanalizowaniu ulicy Szafranów