Co nas czeka w lesie?

Już wiele razy na naszych łamach gościły tematy lasów, w tym gospodarki leśnej i zabiegów pielęgnacyjnych. Warczące w naszym sąsiedztwie piły zawsze będą jednak budzić emocje, wzburzenie i niepokój. W związku z tym, że drzewa rosnce wokół nas mają wielu zarządzających, a do tego nie wszystkie zarośnięte działki są w świetle prawa lasami, uzgodniliśmy z Nadleśnictwem Celestynów (Lasy Państwowe) i Lasami Miejskimi, że będziemy na bieżąco informować o  zabiegach prowadzonych przez te jednostki. Na początek publikujemy tabelę i mapę leśnych zabiegów pielęgnacyjnych opracowaną przez Nadleśnictwo Celestynów.

W lutym br. Nadleśnictwo Celestynów prowadzi trzebieże w obszarach 2,3,18 (patrz tabela obok), a w obszarze 1 usuwanie tzw „przestoi” w biogrupach drzew opanowanych przez jemiołę (względy sanitarne).
Także Lasy Miejskie w lutym br. prowadzą prace pielęgnacyjne (trzebież) w rejonie ulic: Prasowej oraz Mozaikowej – w sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

Pamiętajmy, że informacje nie uwzględniają prac związanych z wycinką drzew zamarłych lub zamierających, złomów i wywrotów powstających po porywistych wiatrach lub takich, które będą stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z lasu.

Mapa planowanych zabiegów leśnych Nadleśnictwa Celestynów. Źródło: Nadleśnictwo Celestynów
LpRodzaj
zabiegu
Nr działki (obręb)Powierzchnia
zabiegu (ha)
Wiek
drzewostanu
Lokalizacja
1TWP29 (3-11-65)0,9539część oddziału między ul.
Kociszewskich (dochodzi do
oddziału) a Czarnym Stawem
2TPP40 (3-11-65)3,5473
3TPP40 (3-11-65)0,8158
4TPP38 (3-11-65)0,8251część oddziału miedzy ul. Trakt
Napoleoński a ul. Wolęcińską
5TPP38 (3-11-65)1,2578
6TPP38 (3-11-65)2,6473
7TPP38 (3-11-65)4,4873
8TPP38 (3-11-65)1,893
9TPP17 (3-11-6412,6663część oddziału
przy skrzyżowaniu ul. Patriotów
i ul. Wolęcińskiej
10TPP33,34,35 (3-15-16)1,9183część oddziału na przedłużeniu
ul. Zagórzańskiej w stronę ul.
w stronę ul. Krajobrazowej
11TPP33 (3-15-16)4,583
12TPP34 (3-15-16)0,5748
13TPP34 (3-15-16)0,5253
14TPP35/1, 36/4, 39 (3-15-01)3,0293część oddziału między S2 a ul.
Zagórzańską
15TPP36/4, 38/2 (3-15-01)2,8268
16TPP36/4 (3-15-01)1,5288część oddz. między S2
a ul. Latorośli
17TPN22, 23, 25 (3-11-65)12,8878część oddziału przy ul. Wisienki
18TPN40 (3-11-65)2,5878część oddz. między ul. Trakt
Napoleoński a ul. Wolęcińską
19Rębnia17 (3-11-64)2,8273część oddz. przy skrzyżowaniu
ul. Patriotów i ul. Wolęcińską

Objaśnienie skrótów w tabeli
■ Trzebieże wczesne (TWP)- wykonywane w drzewostanach w wieku 20-40lat.
■ Trzebieże późne (TPP, TPN) – wykonywane w drzewostanach powyżej 40 roku życia
■ Trzebieże – to czynności hodowlane. Istota polega na stopniowym (zazwyczaj 20-30%) usuwaniu odpowiedniej ilości drzew po to żeby pozostałym zapewnić możliwość poszerzania przestrzeni życiowej i poprawić warunki wzrostu. Podczas zabiegów- oprócz regulacji zagęszczenia- usuwa się gatunki inwazyjne, drzewa słabsze i zamierające, które są ogniskami patogenów i szkodników owadzich, Te zabiegi kształtują pożądane formy drzewostanu, wpływają na budowanie odporności oraz poprawiają stan sanitarny lasu.
■ Rębnie – działania hodowlane, mające na celu wytworzenie nowego drzewostanu o składzie gatunkowym dostosowanym do żyzności gleby. W miarę poprawy tej żyzności może na odnawianych powierzchniach rosnąć udział procentowy gatunków liściastych w stosunku do gatunków iglastych. Zabieg polega na stopniowym (max 4 ha) usuwaniu drzewostanu już dojrzałego i zastępowaniu go młodym pokoleniem drzew. Wykonywany jest tuż przed rozpoczęciem się procesów zamierania drzewostanu (deprecjacja drewna, bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi korzystających z walorów lasu)