Awans OSP Radość

Autor: , Osiedle: Radość Data: .

OSP Radość w KSRG
Z dniem 1 maja Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) jednostkę OSP Radość. To efekt rozwoju naszej jednostki i pracy, którą wykonali druhowie z Radości w ostatnich latach.

KSRG to system mający na celu ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. W skład systemu wchodzi Państwowa Straż Pożarna i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Obecnie w ramach KSRG działają 504 jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP, 4 922 jednostek OSP, 3 zakładowe straże pożarne, 2 Lotniskowe Służby Ratowniczo-Gaśnicze oraz 23 jednostki Wojskowych Straży Pożarnych.

Prezes OSP Radość Janusz Borkowski z aktem przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Wyjazd do pożaru
Dnia 26 kwietnia br. o godzinie 12:50 strażacy PSP otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu nieczynnej restauracji znajdującej się przy ulicy Podskarbińskiej 11. Konstrukcja dachu była drewniana, a w środku znajdowały się materiały łatwopalne. Po przybyciu zastępów PSP na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że z trzech okien na pierwszym piętrze wydobywają się płomienie oraz spod całej połaci dachu budynku wydobywa się gęsty czarno-brązowy dym. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zastęp OSP Radość samochodem GCBA MAN. Działania naszych druhów polegały na: podawaniu prądu wody z podnośnika, przygotowanie linii gaśniczej i prowadzenie działań w środku obiektu, przygotowanie linii głównej, przeszukanie i rozbiórka obiektu. Ze względu na specyficzną budowę drewnianego budynku akcja gaśnicza musiała być przeprowadzona ze szczególną ostrożnością. Dowódcy musieli brać pod uwagę możliwość zawalenia się budynku lub części jego kondygnacji. W związku z tym na miejsce pożaru wezwano specjalistyczną grupę ratowniczą RIT (rescue intervention team). Grupa czekała w gotowości, tak aby w razie potrzeby nieść pomoc znajdującym się w potrzebie strażakom. Pożar został ugaszony około godziny 18, jednak część zastępów została na miejscu zdarzenia w celu dogaszania i kontrolowania pogorzeliska. Łącznie na miejscu pracowało 38 zastępów straży pożarnej, w tym jednostka OSP Białołęka, OSP Ursus, OSP Wesoła i OSP Stara Miłosna.

Strażacy OSP Radość podczas pożary przy ul. Podskarbińskiej

Ćwiczenia MDP
Maj to intensywny okres dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Radość. Młodzi adepci pożarnictwa biorą udział w cotygodniowych ćwiczeniach organizowanych przez doświadczonych druhów OSP. Podczas ostatnich zajęć młodzi strażacy zapoznali się z budową i działaniem autopompy znajdującej się na samochodzie GCBA MAN. W celu utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy teoretycznej adepci mieli za zadanie przygotować przy użyciu przenośnego zbiornika wodnego linię ssawną zasilającą samochód. By sfinalizować ćwiczenia szkoleni utrwalili wiedzę z rozwijania linii głównych i gaśniczych. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej stale podnoszą swoje umiejętności i wiedzę z zakresu pożarnictwa. Biorą ponadto udział w piknikach i strażackich uroczystościach, wspierając i pomagając bardziej doświadczonym strażakom. OSP we współpracy z Komendą Miejską PSP organizuje również dla młodych strażaków wyjazdy i zwiedzanie warszawskich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Liczymy na dalszy tak owocny rozwój MDP.