Czerwiec miesiącem pożarów

Wraz ze zbliżającym się latem i wysokimi temperaturami wzrasta w naszej dzielnicy zagrożenie pożarowe. W niedzielę 28 maja zastęp strażaków OSP Radość został zadysponowany do pożaru pustostanu przy ulicy Będzińskiej. Działania naszych druhów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przygotowaniu linii zasilającej oraz podaniu prądów wody. W akcji ratowniczo-gaśniczej brały udział: JRG 8, OSP Radość, OSP Stara Miłosna oraz OSP Wesoła. Pożar został opanowany po ok. jednej godzinie.

Kilka dni później, dnia 4 czerwca doszło do pożaru lasu na wysokości ul. Czwartaków w Rembertowie. Strażacy OSP Radość zostali wezwani na miejsce pożaru i działali do momentu jego ugaszenia. Pożar został szybko opanowany i nie rozniósł się na większym obszarze. Poza zastępem OSP Radość w akcji gaśniczej uczestniczył zastęp z OSP Zielonka oraz JRG 13. Po powrocie do koszar, druhowie z Radości zabezpieczali rejon operacyjny JRG 12.

Z uwagi na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, piknikach oraz ćwiczeniach strażackich początek lata był bardzo pracowitym okresem dla druhów z OSP Radość.

Strażacy OSP Radość podczas akcji gaśniczej przy ul. Będzińskiej

Budżet obywatelski – strażackie projekty
W związku z 10 edycją Budżetu Obywatelskiego, strażacy z warszawskich jednostek OSP zgłosili dwa ogólnomiejskie projekty:

  • Nr 457 – Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  • Nr 599 – Zakup czterech lekkich samochodów ratownictwa technicznego na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Obydwa projekty mają charakter społeczno-edukacyjny i ratowniczy. Uwzględniają zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie podnoszenia świadomości, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, ratowania życia i zdrowia, udzielania niezbędnej pomocy w czasie zagrożeń i usuwania ich skutków. Jeżeli udzielą Państwo poparcia dla powyższych projektów i oddadzą na nie swoje głosy, druhowie z OSP Radość otrzymają nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) oraz lekki samochód ratownictwa technicznego. Pojazdy te będą służyły strażakom w akcjach na terenie dzielnicy Wawer oraz całego miasta, znacznie przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa. . Informacje na temat głosowania i szczegóły na temat projektów znajdą Państwo na stronach Urzędu Miasta oraz na naszym profilu fb: www.facebook.com/ospradosc.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o głos na strażaków!

Stanisław Rybicki,
OSP Radość