W sprawie targowiska

Autor: , Osiedle: Falenica Data: .

Zmodernizowane targowisko w Falenicy działa od grudnia 2021 roku i cieszy się popularnością wśród przyjezdnych klientów i okolicznych mieszkańców. Jednak w funkcjonowaniu targowiska można jeszcze kilka kwestii poprawić. Klub radnych „Razem dla Wawra” złożył do urzędu dzielnicy zapytanie, w którym staraliśmy się zebrać te problemy. Niżej prezentujemy podsumowanie postulatów i kwestii z naszego zapytania.

1.Lepsza dostępność toalet. Obecna dostępność toalet pozostawia sporo do życzenia. Targowisko znajduje się w centrum Falenicy, naprzeciwko parku. Warto z tego względu od strony ul. Walcowniczej utworzyć toaletę dostępną dla wszystkich mieszkańców także poza czasem pracy targowiska zwłaszcza, że w pobliżu jest popularny plac zabaw a od niedawna park leśny, który zachęca do odpoczynku w cieniu drzew. Również kupcom z pawilonów zewnętrznych należy się dostęp do toalety po godzinach zamknięcia bazaru. Niezbędne wydaje się również częstsze sprzątanie.

2. Komunikacja, ruch pieszych i samochodów, parkowanie. Targowisko to nie tylko handel, ale też cała towarzysząca mu komunikacja. Ruch samochodów i pieszych w sąsiedztwie targowiska szczególnie w soboty jest bardzo intensywny. Często obserwujemy parkowanie nieprzepisowe, obniżające bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Problem jest właściwie nierozwiązywalny, ale zwróciliśmy się o uporządkowanie kwestii parkowania, w miarę możliwości zwiększenie liczby miejsc parkingowych, a jednocześnie o przeciwdziałanie parkowaniu nieprzepisowemu. Problem dotyczy szczególnie ulicy Trocinowej i Walcowniczej. Przy tak dużej liczbie pieszych i samochodów niezbędne są bezpieczne chodniki i dobra widoczność przy skrzyżowaniach.

Samochody zaparkowane na zakazie obok bazaru przy ul. Trocinowej
Wąskie przejście na chodniku w ciągu ul. Bystrzyckiej

3. Problem nieuczciwej konkurencji. Zdarza się, że sprzedawcy rozstawiają się z towarem na okolicznych chodnikach, parkingach i uliczkach. To nieuczciwa konkurencja, unikanie opłaty „placowego”, utrudnienia w ruchu, nieporządek i brud. Jeśli modernizacja targowiska miała być dla centrum Falenicy korzystną zmianą, to należałoby skutecznie i konsekwentnie egzekwować prawo i wspomagać legalny handel.

4. Więcej koszy na śmieci w sąsiedztwie targowiska. Szczególnie wzdłuż ul. Walcowniczej i Filmowej.

5. Zadaszenie na przystanku autobusowym przy Bystrzyckiej. Byłoby wskazane, aby osoby czekające na autobus mogły się schronić przed deszczem i słońcem. Może w pobliżu przystanku na terenie targowiska zamontować tymczasowe zadaszenie?

6. Ochrona kupców handlujących z samochodów przed słońcem i opadami. Obecne zadaszenia nie spełniają tej roli.

7. Efektywniejsze wykorzystanie powierzchni targowiska. Może warto wprowadzić handel w pasażu między rzędami pawilonów, np. udostępniając przestrzeń kupcom okazjonalnym, którzy chcieliby przyjechać na próbę? Jednocześnie byłoby to generowanie większego ruchu w tym miejscu.

Alejka żywa i alejka ze słabszym ruchem na targowisku w Falenicy

8. Większa swoboda dla kupców w zakresie szyldów i aranżacji lokali. Nie chodzi o tzw. plakatozę, czyli nieuporządkowany i nieestetyczny nadmiar reklam, ale o możliwość umieszczania logo na zatwierdzonym wzorze szyldu. Kupcy zwracają też uwagę na potrzebę wypracowania bardziej elastycznych przepisów określających stopień dopuszczalnych ingerencji w sposób aranżacji wnętrz.

Szyldy, na których kupcy chcieliby umieszczać swoje logotypy

9. Promocja i uatrakcyjnianie targowiska. Falenicki bazar stał się właściwie elementem krajobrazu kulturowego Falenicy i Wawra. Może dobrym pomysłem byłaby promocja jego unikalnego charakteru, działania na rzecz zwiększania różnorodności oferty i dostępności produktów lokalnych i rzemieślniczych? Może warto wykorzystywać targowisko dla wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych? Działającym już przykładem ciekawego wykorzystania targowiska jest popularna Falenicka Giełda Staroci.
Z drugiej strony, targowisko jest bardzo popularne i pewnie wcale nie potrzebuje żadnej dodatkowej reklamy. Ewentualne działania w tym zakresie powinny brać pod uwagę faktyczne potrzeby klientów, kupców oraz mieszkańców i w przemyślany sposób godzić interesy tych grup. Przydałby się w obrębie targowiska bankomat. Na targowisku jeszcze wielu kupców-zwłaszcza sprzedających z samochodu nie ma terminali.

10. Zasady najmu i ceny. Może warto rozważyć zróżnicowanie cen i elastyczność najmu? Celem powinno być zwiększenie dochodów z handlu i podniesienie atrakcyjności i różnorodności oferty targowiska.

11. Koszty. Jaki jest bilans zysków i strat targowiska? Może warto zamontować panele fotowoltaiczne na dachach?