Biedronka w centrum Lasa?

Autor: , Osiedle: Las Data: .

Grupa mieszkańców osiedla Las staje w obronie swojego sąsiedztwa, domagając się należnych im praw jako stron w procesie budowy planowanego dyskontu handlowego.
Na ul. Kadetów w osiedlu Las, vis a vis szkoły nr 128, inwestor planuje wybudować sklep Biedronka. Bezpośredni sąsiedzi działki inwestycyjnej nie kryją oburzenia, że postępowanie ws. budowy dyskontu (wraz z parkingiem) od miesięcy toczy się za ich plecami. Według nich – znaczny wzrost natężenia ruchu samochodowego i zanieczyszczenia powietrza, hałas, szum wentylatorów, dostawy towaru w godzinach późno-nocnych lub wczesno-porannych, śmietniki, intensywne oświetlenie w nocy i zacienienie za dnia – to tylko niektóre uciążliwości związane z powstaniem tego rodzaju obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie ich posesji. Chcąc pilnować swoich praw i interesu, z chwilą uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu, rozpoczęli walkę o prawo do bycia w nim stroną (stronami). Powołują się przy tym na art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, są zarówno inwestor, jak i właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Na pustych działkach vis a vis zespołu szkolno-przedszkolnego planowana jest budowa dyskontu. Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Na fejsbukowym forum Rady Osiedla podniosły się także głosy poparcia dla szybkiej budowy Biedronki, podkreślające wygodę bliskich zakupów oraz wizję dodatkowych miejsc parkingowych dla osób podwożących i odbierających samochodami dzieci z pobliskiej szkoły (i przedszkola). Jednak broniący swojego miru sąsiedzi inwestycji mają własne argumenty. Kwestionują zwłaszcza priorytety inwestycyjne w skali osiedla przypominając, że w promieniu 2-3 km znajduje się już aż 10 innych dyskontów spożywczych (w tym pięć Biedronek), natomiast brakuje przychodni, Domu Kultury, także podstawowej infrastruktury (zwłaszcza kanalizacji), czy kawałka ogólnodostępnej zielonej przestrzeni. Przecież tuż obok znajdują się już dwa samoobsługowe sklepy spożywcze z parkingami, a także przystanki autobusowe, zaś wyzwaniem dla wszystkich mogłoby być dążenie do jak najrzadszego korzystania z aut w tej okolicy.

Przy okazji ,,sprawy Biedronki” wyszło także na jaw, że pół roku temu, w tutejszej szkole podstawowej przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego i jakości powietrza. Wyniki pomiarów potwierdziły, że dzieci uczęszczające do tych placówek (szkoła i przedszkole) skazane są na oddychanie fatalnej jakości powietrzem nie tylko zimą – z powodu okolicznych kopciuchów – lecz także przez cały rok szkolny, z powodu wzmożonego ruchu samochodowego w godzinach porannych i popołudniowych. Zaleceniem ekspertów było „uspokojenie” ruchu samochodowego w bezpośredniej okolicy szkoły (pełna treść raportu została we wrześniu opublikowana na forum osiedla; więcej o raporcie także na stronie kampanii edukacyjnej „Czym oddycha twoja ulica”).

Grafika z raportu dot. stężenia zanieczyszczenia powietrza spalinami wokół szkoły na ul. Kadetów. Źródło: ,,Wyniki pomiarów stacjonarnych jakości powietrza i pomiarów ruchu drogowego przy szkołach w sezonie grzewczym i pozagrzewczym (2023) Wawer”, raport przygotowany na zlecenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego przez Europejskie Centrum Czystego Powietrza w ramach projektu Ulica Szkolna finansowanego przez Clean Air Fund pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Niestety, ani zrównoważony rozwój osiedla ani zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych nie stanowiły priorytetu dla projektantów uchwalonego w 2019 r. planu miejscowego osiedla Las. Faktem jest, że na tej konkretnej działce dopuszczono w zapisach planu funkcje usługowe i choć wielu osobom może się to wydawać bulwersujące, obiekt usługowy typu dyskont – generujący dodatkowy ruch samochodowy, zanieczyszczenie powietrza spalinami, hałas oraz posiadający w swoim asortymencie alkohol – może powstać dosłownie naprzeciwko szkoły i przedszkola przy ul. Kadetów.

W tej sprawie jest jeszcze dużo innych wątków zasługujących na wyjaśnienie, ale faktem jest, że ,,Biedronka” w centrum osiedla Las może wyrosnąć w majestacie aktualnie obowiązującego prawa. Nie oznacza to jednak, że strony postępowania nie mogą dołożyć wszelkich starań, aby tę inwestycję „okiełznać” tak, by była ona jak najmniej uciążliwa dla okolicy. Osoby posiadające status stron mogłyby mieć wpływ na rozwiązania, które zadowolą wszystkich, gdzie “zrównoważony rozwój”, bezpieczeństwo dzieciaków, wygoda mieszkańców mogłyby ze sobą współistnieć. Najpierw jednak wawerski Wydział Architektury, zarząd dzielnicy, musieliby przyznać status strony postępowania wnioskującym o to sąsiadom, a na to niestety, póki co, się nie zanosi.

Kamila Kadzidłowska, mieszkanka osiedla Las