Ważna stacja Wawer na dawnej fotografii

Autor: , Osiedle: Wawer Data: .

Suche i słoneczne lato sprzyja realizacji wielkiej inwestycji kolejowej (której postępy prac codziennie obserwujemy), tj. modernizacji Linii nr 7 z Warszawy do Lublina i dalej do granicy państwa.

Stacja Wawer jest jedną z najstarszych na terenie Warszawy. Swoje powstanie zawdzięcza otwartej 29 sierpnia 1877 r. jednotorowej (szerokotorowej, o rozstawie osi 1525 mm) Nadwiślańskiej Linii Kolejowej. W swojej historii kilkakrotnie poddawana była przebudowie, zarówno budynek stacyjny jak i układ torów.

Stacja Wawer w latach 20-tych, budynek dworca z 1877 r

Już w 30 lat po uruchomieniu linii dobudowano drugi tor z Warszawy Nadwiślańskiej do Otwocka. W 1915 r. zmieniono rozstaw torów z szerokiego (1525 mm) na normalny, europejski (1435 mm).

Nie upłynęło nawet kolejne 20 lat jak stacja Wawer została zelektryfikowana w ramach elektryfikacji Warszawskiego Węzła Kolejowego (lata 30. ubiegłego wieku) i wtedy właśnie wybudowo budynek nowego dworca. Następnie Wawer uzyskał połączenie jednotorowe z Rembertowem (przez Wygodę), którego ślady wprawne oko zauważy jeszcze wzdłuż ul. Kaczeńców.

Ciekawostką jest, że wojskowe władze carskie planowały przed 1914 r. wybudować szerokotorową linię kolejową z Wawra do Zegrza (zbudowano tylko nasypy i przepusty), co ostatecznie zrealizowali Niemcy w 1916 r. w postaci kolejki wąskotorowej o rozstawie osi 800 mm.

Stacja Wawer w 1939 r.

Kolejne wielkie prace planowano na I połowę lat 60. XX w. (patrz dołączona mapka) kiedy to planowano gruntowną modernizację Warszawskiej Linii Średnicowej od Warszawy Wschodniej do Wawra. Wtedy też zaplanowano dobudowanie dwóch torów dalekobieżnych do Wawra, a od Wawra do Otwocka jednego toru dalekobieżnego. Jak widać ta inwestycja nie została zrealizowana w takim kształcie jak miało to się odbyć i dopiero teraz jesteśmy świadkami realizacji dawnych projektów z pewnymi modyfikacjami (np. dodatkowy czwarty tor do Otwocka).

Projekt przebudowy Linii Śrenicowej z 1960 r., fragment ze Stacją Wawer; z archiwum Stacja Muzeum

Największą wg mnie ciekawostką trwającej właśnie inwestycji jest realizacja nowego (a planowanego od kilkudziesięciu lat) przystanku kolejowego Warszawa Grochów na wysokości Wojskowego Instytutu Medycznego.

Zapraszam do oglądania i analizowania zamieszczonych zdjęć w odniesieniu do trwającej przebudowy.

Zamieszczone materiały pochodzą z mojego archiwum i archiwum Stacji Muzeum.

Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego
Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego
Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego
Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego
Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego
Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego
Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego
Stacja Wawer 1961 r. z miesięcznika Architektura nr 4 z 1961 r., ze zbiorów P. Ajdackiego