Zwierzęta potrzebują pomocy

Dzikie zwierzęta wymagają naszej uważności
Na terenie naszej dzielnicy Lasy Miejskie w Warszawie prowadzą Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Z całego miasta przywożone są zwierzęta-ssaki potrzebujące pomocy, takie jak: jeże, wiewiórki, nietoperze, lisy, borsuki, sarny, łosie, a czasami nawet wilki. Chore ptaki mają swoją lecznicę przy ZOO w Ptasim Azylu (tel. (22) 670-22-07).

Najczęściej do ośrodka trafiają zwierzęta po: kolizjach drogowych, kolizjach z kosiarkami i kosami spalinowymi oraz kontaktem z wolno puszczanymi lub zdziczałymi psami i kotami. Nierzadko trafiają tu też za sprawą małej świadomości ludzi, którzy zabierają młode zwierzęta z lasu i ogrodu.
Z roku na rok rośnie liczba zwierząt potrzebujących pomocy i tak: w 2020 r. do ośrodka trafiło 1228 zwierząt, w 2021 r. 1358 zwierząt, a w roku bieżącym, do września, już 1006 zwierząt.

W związku z rosnącymi potrzebami w przyszłym roku zaplanowano rozbudowę ośrodka. Będą budowane nowe woliery i wybiegi dla wilków, które do momentu przekazania ich do ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji i leczeniu tych zwierząt, przebywają tutaj. Dodatkowo planowane jest powiększenie powierzchni i budowa nowego ogrodzenia w leśnej części ośrodka.

W ośrodku prowadzone jest leczenie i rehabilitacja dziko żyjących ssaków, bez których chore zwierzęta narażone byłyby na zagładę. Te, które wyzdrowiały wypuszczane są do środowiska naturalnego, a te, które nie będą w stanie poradzić sobie na wolności – są odsyłane do azylów.

Nikt oprócz opiekunów i lekarzy nie ma dostępu do wolier i klatek. Kontakt z człowiekiem jest ograniczony do minimum, po to, żeby zwierzęta odzyskały swobodę na wolności.

Zdjęcie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Fot. Lasy Miejskie

Jak mają postępować mieszkańcy, aby pomóc a nie zaszkodzić chorym zwierzętom?
Zanim ktoś zdecyduje się na podjęcie interwencji musi zastanowić się czy to jest potrzebne. To, że młode zwierzę jest samo w lesie, wcale nie musi oznaczać, że dzieje się z nim coś złego. Nie należy zbytnio zbliżać się do takich zwierząt, dotykać ich i pod żadnym pozorem zabierać. Pozostawianie młodych zwierząt samych, np. saren, to nie brak dbałości o potomstwo ze strony rodziców, a wręcz przeciwnie – objaw troski o ich byt.

To wypracowana przez zwierzęta strategia przetrwania. Jeśli nie jesteśmy pewni jak zachować się w danej sytuacji skontaktujmy się z odpowiednimi służbami.

  • Pracownicy terenowi Lasów Miejskich w Warszawie: 600-020-746 lub 600-020-747.
  • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt: 22 756-34-75
  • Straż Miejska m.st. Warszawy: 986