Falstart na Cylichowskiej

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

Budowa ulicy Cylichowskiej (na odcinku od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagóździańskiego) została w 2021 roku wprowadzona do budżetu miasta jako zadanie inwestycyjne na lata 2022-2023. W 2022 roku zaplanowano wydatkowanie kwoty 300 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2023 roku kwoty 5,7 mln zł na realizację robót budowlanych. Póki co budowa nie ruszyła i nie zapowiada się, aby stało się to w najbliższym czasie. Pod znakiem zapytania jest też realizacja części wodociągowo – kanalizacyjnej.

Pierwotne terminy nierealne
Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że w przypadku większości inwestycji publicznych deklarowane terminy realizacji są tylko pobożnymi życzeniami. W odniesieniu do realizacji ul. Cylichowskiej też nie ma pozytywnej niespodzianki, bo do chwili obecnej wykonano jedynie dokumentację projektową drogi. Większość środków finansowych zarezerwowanych na budowę tej drogi zdjęto z tegorocznego budżetu jeszcze w sierpniu br., bo już wtedy wiadomo było, że nie ma jakichkolwiek szans na rychłe rozpoczęcie robót budowlanych.

Ulica Cylichowska w osiedlu Zerzeń. Fot. Rafał Czerwonka

Bez kanalizacji?
W dzielnicy Wawer nie jest oczywistością to, że w przypadku budowy nowej drogi, powstanie pod nią jednocześnie niezbędna infrastruktura podziemna, taka jak sieć wodociągowa czy kanalizacyjna. W ostatnim czasie bez kanalizacji wybudowano przecież ul. Bylicową i ul. Trzykrotki, a obecnie bez tej sieci realizowana jest także ul. Liliowa i ul. Celulozy. W przypadku ulicy Cylichowskiej od samego początku informowano jednak mieszkańców, że budowa będzie realizowana wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK). Problem polega na tym, że spółka MPWiK deklaruje, że nie ma pieniędzy na realizację swojej części (wodociągowo-kanalizacyjnej). Potwierdzili to publicznie przedstawiciele spółki na posiedzeniu Komisji Rozwoju w dniu 7 listopada br.
Do chwili obecnej nie powstała zatem dokumentacja projektowa w zakresie sieci kanalizacyjnej, a dopiero po przekazaniu takiej dokumentacji przez MPWiK możliwe byłoby złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) przez Urząd Dzielnicy Wawer. Nie zostało także podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Dzielnicy Wawer i spółką MPWiK w zakresie ogłoszenia wspólnego przetargu na roboty budowlane, bo podpisanie takiego zobowiązania przez MPWiK możliwe będzie dopiero w momencie zabezpieczenia środków finansowych na przedmiotową inwestycję. Aktualnie zatem czekamy aż znajdą się pieniądze po stronie MPWiK, bo chyba nikt nie wyobraża sobie, aby ul. Cylichowska budowana była bez kanalizacji.

Brak koordynacji
Kuriozalne jest to, że nie ma żadnej koordynacji pomiędzy miejskimi jednostkami w zakresie wspólnej realizacji inwestycji. Zarówno Urząd Dzielnicy Wawer, jak i spółka MPWiK to jednostki m.st. Warszawy. Dlaczego nie porozumiały się w zakresie tej inwestycji na etapie wprowadzania jej do budżetu miasta? Po dwóch latach od rozpoczęcia przygotowań do budowy ul. Cylichowskiej dowiadujemy się, że trzeba je na tym etapie wstrzymać (mimo iż powstał już projekt drogowy), bo jeden z uczestników tego procesu nie jest jeszcze gotowy.

Czekamy na dalszy ciąg
Nikt tak naprawdę nie wie kiedy znajdą się dodatkowe pieniądze na realizację ulicy Cylichowskiej w pełnym zakresie. Zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski, w odpowiedzi na moje pisemne zapytanie w tej sprawie, deklaruje, że wniosek o decyzję ZRID dla tej budowy złożony zostanie w styczniu 2024 roku, a ogłoszenie przetargu na budowę nastąpi w pierwszym półroczu przyszłego roku. Mimo, iż są to już zaktualiowane terminy dla tej inwestycji, nie pozostaje nic innego jak zweryfikować je po raz kolejny już za kilka miesięcy.