Z notesu strażaków – 01/2024

Rok 2023 był dla druhów z OSP Radość pracowitym okresem. Jego pierwsze miesiące upłynęły pod znakiem remontu strażnicy oraz renowacją pojazdów bojowych. Strażacy na bieżąco prowadzili również inwentaryzację i zakupy nowego sprzętu oraz umundurowania. Ubiegły rok był także obfity w różnego rodzaju pikniki, festyny i uroczystości religijne, w których to druhowie z Radości brali udział. Tak jak co roku, nie zabrakło również licznych pogadanek i wykładów prowadzonych dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Strażacy – ratownicy OSP Radość uczestniczyli w 24 wyjazdach alarmowych, w tym: 9 miejscowych zagrożeń, 8 pożarów, 6 zabezpieczeń oraz 1 kontrola gotowości. Ta mniejsza w porównaniu z poprzednimi latami liczba wyjazdów wynika w dużej mierze z remontów remizy oraz naprawy pojazdów bojowych. Ponadto, w porównaniu z poprzednim okresem, rok 2023 nie był tak obfity w nagłe załamania pogody, ulewne deszcze, wiatrołomy. W Warszawie odnotowano mniejszą liczbę interwencji straży pożarnej.

Poczet Sztandarowy OSP Radość

Druhowie z OSP Radość brali również udział w licznych szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Dwóch druhów ukończyło szkolenie podstawowe, dwóch szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi. Ponadto druhowie uczestniczyli w szkoleniach kierowców-konserwatorów oraz szkoleniach z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Organizowane były również wspólne szkolenia warszawskich jednostek OSP.

W 2023 roku bardzo prężnie działała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Regularne ćwiczenia i zbiórki przyciągały dużą grupę młodych adeptów pożarnictwa. Pod okiem doświadczonych instruktorów mogli oni zdobywać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, gaszenia pożarów, używania i konserwacji sprzętów ratowniczo-gaśniczych czy też terenoznawstwa. W tym roku MDP debiutowała w zawodach strażackich. Młodzi druhowie uczestniczyli również w piknikach i pozostałych wydarzeniach, wspierając dorosłych strażaków. Rosnąca w siłę młodzieżówka napawa członków i sympatyków OSP dumą i daje nadzieję na kontynuację szczytnej idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przez kolejne dekady.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z wolortariuszami akcji Szlachetna Paczka

Nowa siedziba wawerskiej straży
Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wawrze doczekali się nowej siedziby. Przy ul. Drozdowej powstanie nowy kompleks Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12. Miasto stołeczne Warszawa przekazało działkę pod budowę tego obiektu. Nowa jednostka powstanie przy wawerskim węźle Południowej Obwodnicy Warszawy, dzięki czemu strażacy będą mogli dużo szybciej i sprawniej dotrzeć do zdarzeń drogowych na tym odcinku, jak i do innych części dzielnicy i miasta. Nowy budynek spełni wymagania techniczne dotyczące zaplecza logistycznego i sprzętowego dla warszawskich strażaków. Przeniesienie jednostki do nowo wybudowanego obiektu znacząco poprawi warunki bytowe strażaków i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wawra. W garażach budynku będzie dostępnych 16 stanowisk dla samochodów, przyczep i innych sprzętów ratowniczo-gaśniczych. Budynek zostanie podzielony na część administracyjno – socjalną, część garażowo – magazynową, część socjalną dla pracowników, infrastrukturę szkoleniową oraz magazyn przeciwpowodziowy. Dzięki nowej siedzibie strażacy zyskają większe zdolności operacyjne oraz szkoleniowe. Zwiększona liczba pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz wykwalifikowanych strażaków-ratowników przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej dzielnicy.
Obecnie JRG nr 12 ma swoją strażnicę na terenie wynajmowanym od OSP Radość. Strażacy z Wawra mają największy obszar do ochrony spośród wszystkich warszawskich jednostek, w tym rejon drogi S2. W ubiegłym roku interweniowali tam 1425 razy.