Autobus do centrum

W oficjalnych komunikatach często wybrzmiewa stwierdzenie, że ,,nasza stolica ma świetnie rozwinięty transport publiczny”. Cóż, jeśli ktoś mieszka i pracuje w Śródmieściu, na Woli, Żoliborzu lub Ursynowie, wówczas faktycznie – codzienne korzystanie z autobusów, tramwajów, czy metra (o licznych stacjach rowerów miejskich i gęsto rozbudowanych ścieżkach rowerowych nie wspominając) jest nie tylko najbardziej niezawodną i zrównoważoną, ale też najtańszą formą mobilności. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w Wawrze, a zwłaszcza w jego oddalonej od trakcji kolejowej części zachodniej.

Fragment mapy sieci transportu miejskiego w Warszawie, Źródło: www.wtp.waw.pl

Chaos planistyczny a komunikacja
Wystarczy rzut okiem na mapę warszawskiego transportu publicznego, żeby dostrzec białe plamy. Ktoś, kto nigdy nie był w nadwiślańskiej części Wawra może pomyśleć, że sieć transportu miejskiego jest tu tak słabo rozwinięta w porównaniu z resztą stolicy, bo pewnie są to tereny skrajnie peryferyjne, wyłączone z zabudowy albo bardzo słabo zaludnione. Nic bardziej mylnego. Niestety, z różnych przyczyn nasza zapomniana przez planistów miejskich i oddana na pastwę deweloperom część dzielnicy, jak dotąd umykała uwadze Zarządu Transportu Miejskiego. W przestrzeni pojawiały się także głosy, że to zbyt droga inwestycja, że ,,nie da się”, bo ulice za wąskie, ronda za małe, a tak naprawdę nikomu na tym nie zależy, bo ,,nie po to ludzie mają samochody, żeby jeździć autobusami” i generalnie “jak coś komuś nie pasuje, to niech się wyprowadzi”…

Apel SRdW i RdK
Nie ulegając aurze „niedasizmu” i szukając konstruktywnych rozwiązań Stowarzyszenie Razem dla Wawra (SRdW) w synergii z ruchem Rodzice dla Klimatu (w którego spektrum działań znajdują się m.in. zdrowie dzieci oraz walka ze smogiem i wykluczeniem komunikacyjnym), złożyło do ZTM wniosek o bezpośrednie połączenie zachodniej części Wawra z centrum Warszawy. Jako punkt wyjścia postulujemy w nim przedłużenie trasy linii autobusu pospiesznego 507.

W imieniu i interesie mieszkańców i mieszkanek Wawra zachodniego, borykających się z problemem rosnącego smogu komunikacyjnego, wykluczeniem transportowym oraz brakiem alternatywnych dla transportu indywidualnego form zrównoważonej mobilności miejskiej – wysłaliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego wniosek o przedłużenie trasy autobusu linii 507 o osiedla Las, Zerzeń, Nadwiśle, z uwzględnieniem przystanków znajdujących się w bliskiej okolicy dużych placówek szkolno-opiekuńczych, tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 przy ul. Kadetów (przystanek Kadetów-Szkoła 01 i 02), Szkoła Podstawowa nr 109 (przystanki Zerzeń 01 i 02) oraz Szkoła Podstawowa przy ul. Cyklamenów i Żłobek nr 64 (przystanek Ośrodek Szkoleniowy 02 lub/i Skalnicowa 04).

Aktualna trasa autobusu linii 507 – w porównaniu z innymi liniami autobusów pospiesznych – jest dosyć krótka i obejmuje zaledwie 15 przystanków na trasie Gocław – Dworzec Centralny – Gocław, nie docierając nawet do osiedla Las. Ta część zachodniego Wawra, podobnie jak osiedla Zerzeń i Nadwiśle, znajduje się w dużym w oddaleniu od trakcji kolejowej i tramwajowej, co utrudnia mieszkańcom sprawne (i nieemisyjne) skomunikowanie z centrum stolicy i/lub głównymi węzłami komunikacyjnymi umożliwiającymi dotarcie do pracy, szkoły średniej, placówek medycznych, akademickich czy kulturalnych. Przedłużenie trasy autobusu linii 507 np. o Wał Miedzeszyński, ul. Skalnicową, Trakt Lubelski, ul. Kadetów i ul. Łasaka pomogłoby „odkorkować” te codzienne szlaki komunikacyjne, znacząco obniżając poziomy stężeń tlenków azotu w okolicy w.w. placówek szkolno-opiekuńczych, a przede wszystkim poziomy kortyzolu w naszych wewnętrznych arteriach.

Sugerowana i konsultowana wstępnie z ZTM trasa linii 507. Źródło: googlemaps

Jak wykazały ubiegłoroczne pomiary jakości powietrza i ruchu drogowego przeprowadzone przez ekspertów Europejskiego Centrum Czystego Powietrza przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów, w godzinach szczytów komunikacyjnych – tj. gdy mieszkańcy osiedla Las przywożą i odbierają dzieci do placówki będąc w drodze do pracy lub wracając z niej – stężenia toksycznych dla rozwoju dzieci tlenków azotu (NOx) osiągają wartości nawet dwukrotnie wyższe, niż w południe czy wieczorem. Jest to udokumentowanym dowodem na związek pomiędzy intensywnością ruchu samochodowego, a pogorszeniem się stanu powietrza, którym oddychają dzieci i pracownicy tejże placówki szkolno-opiekuńczej i bez wątpienia sytuacja ta odnosi się także do innych szkół, żłobków i przedszkoli, które znajdują się z dala od dobrze rozwiniętej sieci transportu publicznego.

Na dostępie do autobusu 507 skorzystałaby także młodzież uczęszczająca do szkół średnich w całej Warszawie, studenci wynajmujący w tej okolicy mieszkania, a także ograniczeni mobilnie seniorzy, których nie stać na korzystanie z taksówek. Mając na uwadze fakt, że Wawer nieprędko doczeka się Strefy Czystego Transportu, takie rozwiązanie wydaje się też po prostu inwestycją w zdrowie publiczne. No i w ogóle – wszyscy by skorzystali…

Euforia i rozbudzone oczekiwania
Ogromny odzew z jakim spotkał się wpis na ten temat na fejsbukowej stronie SRdW o złożonym wniosku na przedłużenie linii autobusowej 507 utwierdził nas w przekonaniu, że zadbanie o połączenie całego Wawra z centrum Warszawy już dawno powinno być priorytetem naszej dzielnicy.

Z wielu zamieszczonych pod postem komentarzy mieszkańców wynika, że dotknęliśmy zaledwie wierzchołka góry lodowej problemu, jakim jest albo zupełny brak transportu publicznego w części nadwiślańskiej Wawra, albo jego fasadowa namiastka w postaci połączeń autobusowych, które nie korespondują z potrzebami mieszkańców.

Przykładowe wypowiedzi odnoszące się do wniosku o przedłużenie linii autobusu 507

Z lekkim zażenowaniem obserwujemy też, jak pod inicjatywę “podczepiają się” osoby pełniące funkcje samorządowe, które jak dotąd pochylały się raczej nad potrzebami deweloperów i inwestorów chcących nas uszczęśliwić kolejnym osiedlem tzw. kurników lub dyskontem. Bądźmy czujni na tego rodzaju PR’owe akrobacje ubiegających się o reelekcję radnych, którym Wawer zachodni częściej zawdzięcza korki, smog, betonozę i chaos przestrzenny…

Liczymy na to, że ZTM pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek i będzie to początek dalszych prac nad tworzeniem jak najlepszych połączeń autobusowych z centrum stolicy – nie tylko dla mieszkańców osiedli Las, Zerzeń czy Nadwiśle, lecz także dla innych uśpionych transportowo części Wawra.