Z notesu strażaków – 02/2024

Noworoczne plany OSP Radość
W 2024 r. strażacy z OSP Radość wchodzą z bardzo ambitnymi planami dalszego rozwoju jednostki. Największym przedsięwzięciem, z którym druhowie muszą się zmierzyć będzie rozpoczęcie prac budowlano-remontowych w celu przygotowania nowych koszar dla potrzeb jednostki. Priorytetem jest w szczególności budowa nowych stanowisk garażowych na samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt i wyposażenie strażackie. Obecny budynek garażowy powstał w 1951 roku, i mimo licznych remontów i bieżących inwestycji w dalszym ciągu nie wypełnia dzisiejszych standardów. Przestarzała infrastruktura wstrzymuje możliwości rozwoju OSP Radość, która stale powiększa się o nowych członków oraz wyposażenie. Największymi bolączkami obecnego budynku garażowego są:

  1. Małe stanowiska garażowe. Wysokość współczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×2 zaczyna się od ok 3 m, a wysokość istniejących bram garażowych jest dużo mniejsza. Powyższe sprawia, że ratownicy z OSP Radość nie mogą dysponować nowocześniejszym sprzętem wyjazdowym z uwagi na kolizyjny wjazd i wyjazd z pomieszczenia garażowego.
  2. Brak szatni. Ratownicy uczestniczący w akcjach bojowych i ćwiczeniach przebierają się obok stanowisk samochodowych. Powoduje to, opóźnienia w wyjazdach do działania. Dodatkowym utrudnieniem jest możliwość doznania kontuzji przez strażaków z uwagi na małą ilość miejsca manewrowego przy przebieraniu się w odzież ochronną przy szybkim wyjeździe samochodu przeznaczonego do działań bojowych.
  3. Brak odpowiedniego ogrzewania. Obecne ogrzewanie (elektryczne) jest mało wydajne. Przy niskich temperaturach z trudem udaje się utrzymać temperaturę powyżej 0 stopni Celsjusza, w takim zakresie, aby woda nie zamarzła w autopompie i zbiorniku samochodów bojowych. Należy zwrócić uwagę, że dwa samochody bojowe, które są na wyposażeniu jednostki mają na swoim stanie ok. 8 tys. litrów wody, co dodatkowo powoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniu po zatankowaniu pojazdów w garażu i konieczność zwiększenia nakładów na ogrzanie pomieszczenia.
  4. Brak bieżącej wody w garażu. Brak wody uniemożliwia zadbanie o higieniczne warunki służby i utrudnia umycie sprzętu oraz wyposażenia po działaniach ratowniczo-gaśniczych.
    W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia gotowości bojowej oraz aby wypełniać wysoko postawione standardy jednostkom ochotniczym, druhowie z OSP Radość potrzebują nowych środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności oraz potrzebnych do dalszego rozwoju, w tym do sfinansowania przyszłej budowy nowej strażnicy dla potrzeb OSP. Obecnie jednostka jest na etapie gromadzenia środków na realizację zamierzenia budowlanego. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć budowę nowej remizy OSP Radość prosimy o kontakt z nami. Każda pomoc i chęć współpracy jest mile widziana. Jako grupa społeczników dbających o bezpieczeństwo w naszej dzielnicy jesteśmy bardzo wdzięczni za każde wyrazy wsparcia ze strony mieszkańców. Doskonałym elementem współfinansowania bieżącej dzielności naszej jednostki jest zbiórka środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego przekazywanych na organizacje pożytku publicznego.
    Apelujemy do wszystkich mieszkańców Wawra, którym nie są obce sprawy zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego na terenie naszej Dzielnicy o wsparcie jednej z najstarszych organizacji działających na terenie dzielnicy.

Jak zostać strażakiem-ochotnikiem?
Jesteś mieszkańcem dzielnicy Wawer? Chcesz służyć lokalnej społeczności? Masz duszę społecznika i chcesz działać dla innych? Chcesz zdobyć wiedzę z zakresu pożarnictwa i ratownictwa medycznego? Jeśli Twoje odpowiedzi na zadane pytania są pozytywne to zapraszamy w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Radości. Jak zostać strażakiem naszej jednostki? Wystarczy skontaktować się drogą telefoniczną lub mailową z nami. Zaprosimy Cię na spotkanie i zapoznamy z naszą działalnością. Odpowiemy na nurtujące Cię problemy i postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednią ścieżkę współpracy i rozwoju. Zapraszamy również osoby młode, dzieci. Mamy bardzo prężnie działającą i rozwijającą się Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Młodzi adepci pożarnictwa podczas weekendowych zbiórek uczą się podstaw rzemiosła strażackiego, udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania postaw obywatelskich i społecznych. Serdecznie zapraszamy!

Dane kontaktowe:
Naczelnik OSP Tomasz Borkowski, tel: 664-189-660
Sekretarz OSP Stanisław Rybicki, tel: 661-885-585
e-mail: ospradosc@wp.pl