Co w lasach?

Mamy umowę z Lasami Miejskimi i Lasami Państwowymi, które nadzorują wszystkie działki leśne w tym należące od osób fizycznych, że będa nas informować o planowanych zabiegach.

W lutym br. Lasy Miejskie Warszawa nie planowały żadnych zabiegów a Lasy Państwowe, czyli Nadleśnictwo Celestynów, prowadzi tylko prace pielęgnacyjne zwane trzebieżą późną w stosunkowo wąskim pasie o pow. 2,63 ha położonym między drogą pożarowa wiodącą do Czarnego Stawu a Centrum Zdrowia Dziecka (niewielki, żółty pasek na mapce obok). W języku leśników tego typu zabieg obejmuje drzewa powyżej 40 roku życia. Do wycięcia idą drzewa słabsze, uszkodzone, usychajace, zaatakowane przez szkodniki, co poprawi warunki pozostałym drzewom, które wraz ze wzrostem wymagają większej przestrzeni i bogatszego środowiska glebowego i atmosferycznego.Poza kształtowaniem pożądanej formy i składu drzewostanu zabiegi te wpływają również na budowanie odporności oraz poprawiają stan sanitarny lasu.

Wywozem pozyskanego drewna na zlecenie Nadleśnictwa zajmują się wyspecjalizowane firmy. Drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu są usuwane niezwłocznie.

O kolejnych zabiegach będziemy pisać w następnych numerach Gazety Wawerskiej, mając jak zawsze nadzieję, że ograniczone one będą do niezbędnego minimum.